Blog

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024: Katsaus markkinoijille

Päivä 8 syyskuuta 2023

Kirjoittaja Ruska Vanonen

Vaikuttajamarkkinoinnin budjettien on ennustettu kasvavan huomattavalla 20 prosentilla vuonna 2024 - edessä on merkittävä kasvu.

Markkinoinnin kehittyvässä maisemassa vaikuttajamarkkinoinnilla on vahva jalansia siinä, miten brändit sitouttavat yleisöään. Vaikuttajamarkkinoinnin kasvava merkitys on ilmeinen, kun mainostajat kanavoivat entistäkin enemmän resursseja vaikuttajien kanssa työskentelyyn ja luovat sen ympärille dynaamisen strategian. 

Vaikka kauneus- ja muotiteollisuudet ovat perinteisesti hallinneet vaikuttajamarkkinoinnin kenttää, uudet tuulet tuovat uusia toimialoja pelikentälle. Vaikuttajamarkkinointi on nostanut päätään reilusti muun muassa rahoituksen, terveydenhuollon, ruoan ja farmasian aloilla. Ja sen odotetaan olevan laajemmassa kysynnässä ensi vuonna, kuten jo näiden kentällä uudempien toimialojen aktivoituminen heijastaa – nyt on aika tehdä vaikuttajamarkkinointia laajemmin, monimuotoisemmin ja aidommin!

Kun kuluttajat etsivät samaistuttavuutta ja luotettavuutta, vaikuttajat, jotka ovat valmiita kutsumaan seuraajansa jakamaan syvällisemmin omia mielenkiinnon kohteitaan, arkipäiväistä elämäänsä sekä omaa henkilökohtaista hyvinvointiaan, ovat erityisen suuressa kysynnässä. Lähestyessämme vuotta 2024, vaikuttajamarkkinoinnin maisema on  muutoksessa, ota siis koppi ajankohtaisista trendeistä, joilla on merkittäviä vaikutuksia yrityksille ja markkinoijille. Toimitpa millä tahansa toimialalla voit hyödyntää näitä trendejä markkinoinnissasi. Sukelletaan syvällisemmin tulevan vuoden vaikuttajamarkkinoinnin trendeihin ja niiden vaikutuksiin markkinointimaailmassa.

1. Vaikuttajien somejulkaisuja sponsoroimalla päästään tähtitieteellisiin tuloksiin! 

Vaikuttajakampanjoissa somejulkaisujen buustaaminen on kasvusuunnassa, erityisesti TikTokin kaltaisilla alustoilla. Tuloksilla joita brändit ovat saaneet jo tänä vuonna, ennustamme sponsoroinnista tulevan iso trendi vuodelle 2024. Käytännössä metodi toimii siten, että vaikuttaja julkaisee sisältönsä itse, mutta markkinoija voi sopimuksen mukaan lisätä sponsoroinnin julkaisuun, jolloin sisältö näkyy entistä laajemmalle kohderyhmälle. Tämä menetelmä tarjoaa kustannustehokkaan tavan antaa hyvin suoriutuvalle orgaaniselle sisällölle lisäbuustia maksetun mainonnan avuin. Brändit voivat strategisesti valita juuri ne sisällöt, jotka ovat resonoineet orgaanisesti vaikuttajan yleisön kanssa sponsoroitaviksi jälkikäteen, varmistaen optimaaliset tulokset sijoittaessaan rahaa julkaisuun. Tämä lähestymistapa ei vain laajenna menestyvän sisällön tavoittavuutta, vaan myös käyttää hyväkseen vaikuttajan aitoutta konversioiden ajossa. Mitä useammat brändit tunnistavat tämän lähestymistavan potentiaalin, sitä kovempia tuloksia voimme odottaa vuodelta 2024.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024

2. Hienovarainen tuotesijoittelu ohittaa perinteisen vaikuttajamarkkinoinnin

Nyt on käynnissä muutos yksinomaisesta tuotteen suosittelusta ja korostamisesta saumattomaan tuotesijoitteluun vaikuttajan muun seuraajillensa relevantin sisällön joukkoon. Vuonna 2024 vaikuttajat integroivat saumattomasti tuotteita sisältöönsä samalla kun keskustelevat erilaisista yleisöään kiehtovista niche-aiheista. Tämä lähestymistapa herättää uteliaisuutta, kannustaen yleisöä oppimaan lisää. Herättämällä uteliaisuutta ja inspiroimalla itsenäistä tutkailua vaikuttajat voivat luoda syvemmän sitoutumisen ja luottamuksen tason seuraajakuntansa kanssa. Tämä trendi hyödyntää ajatusta siitä, että nykyaikaiset kuluttajat arvostavat tuotteiden hienovaraista integrointia ja mieluummin sitoutuvat sisältöön, joka tiedottaa ja tarjoaa ratkaisuja pikemminkin kuin mainostaa avoimesti.

3. Some-tarinat sitouttavat ja tekevät kampanjasi shoppailtavammaksi! 

Some-tarinat, jotka Instagram ja Snapchat ovat alunperin nostaneet suosioon, säilyttävät asemansa vuonna 2024. On mainittava kuitenkin, että video- muotoiset tarinat ovat ylitse muiden! Tarinoiden hetkellisyys, helppokulutteisuus ja tiettyyn aiheeseen uppoutunut luonne soveltuu hyvin vaikuttajamarkkinointiin. Tarinat tarjoavat brändeille ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä tuotteitaan ja palvelujaan tavalla, joka tuntuu aidoilta ja henkilökohtaisilta. Mikä tekee some-tarinoista erityisen mielenkiintoisia, on niiden mahdollisuus parantaa ostokokemusta. Markkinoijat voivat nyt saumattomasti pyytää vaikuttajaa linkittämään tuotteita tarinoissaan, tehden niistä helpommin ostettavia ja välittömästi saatavilla olevia katsojille. Tämä lähestymistapa ei vain tavoita hetkellistä huomiota vaan tarjoaa myös alustan aidoille, tarinankerrontapohjaisille yhteyksille brändien ja yleisöjen välillä. 

4. Mainosbudjettien kasvu – täysi fokus ROI:hin

Keskittyen konkreettisiin tuloksiin ja mitattavaan ROI:hin, brändit sijoittavat yhä enemmän budjeteistaan mediaan ja maksettuun mainontaan. Tämä muutos merkitsee vaikuttajamarkkinoinnin sovittamista yhteen nykyisten mittareiden kanssa, korostaen tiettyjä toimia kuten ostoja ja rekisteröitymisiä. Vuonna 2024 brändit asettavat etusijalle kohdennettuja mainoksia, jotka kannustavat tiettyjä käyttäjiä tiettyihin toimiin, mikä heijastaa digitaalisen maiseman vaatimusta konkreettisista tuloksista. Vaikuttajamarkkinoinnin ja mitattavan median yhdistelmä antaa markkinoijille mahdollisuuden optimoida kampanjoitaan tulosten ja datan perusteella, mikä johtaa entistä tehokkaampiin ja tuloskeskeisempiin strategioihin.

 

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024

5. Vaikuttajan koko kertoo paljon – miksi mikrovaikuttajat ovat niin trendikkäitä?

Tulevana vuonna vaikuttajamarkkinointi jatkaa muutostaan kohti aitoutta, pitkä-aikaisia yhteistyösuhteita ja mikrovaikuttajia. Kuluttajien ollessa entistä tietoisempia ja tarkkanäköisempiä, aitoja brändi-yhteyksiä sekä läpinäkyvyyttä arvostetaan valtavasti. Brändit, jotka harjoittavat kestäviä suhteita vaikuttajiin, jotka jakavat heidän arvonsa, ovat parhaassa asemassa rakentaakseen uskottavuutta ja edistääkseen sitoutumista. Mikrovaikuttajilla, joilla on pienemmät mutta sitäkin sitoutuneemmat, aidosti kiinnostuneet yleisöt, on mahdollisuus tavoittaa erittäin kohdennetusti potenttiaalisia ostajia. Mikrovaikuttajien vuorovaikutuksessa piilee aitouden piirre, joka todennäköisesti resonoi syvemmin yleisön kanssa, mikä johtaa vahvempiin ja merkityksellisempiin yhteyksiin sen sijaan, että markkinointi koettaisiin tuputtavana tai yhteyksiä luotaisiin epärelevantteihin ryhmiin, jotka eivät kuulu brändisi kohdeyleisöön. Mikrovaikuttajat jatkavat suosion keräämistä, sillä pienemmillä seuraajamäärillä he vaikuttavat varmasti yhteisöihin, jotka jakavat heidän kiinnostuksenkohteensa. 

6. TikTokin nousukiito jatkuu: Luovuuden ja viraliteetin voima

TikTokin suosio on odotettavissa kasvavan edelleen vuonna 2024 - joka tuskin on yllätys kenellekkään! Alustan ainutlaatuinen painopiste aidossa rosoisessa sisällössä mahdollistaa markkinoijille mahdollisuuden hyödyntää vaikuttajien luovaa energiaa. TikTokin algoritmi, joka on suunniteltu edistämään sitouttavaa sisältöä, tarjoaa mahdollisuuden hyvintoteutetuille kampanjoille, tulla viraalisiksi ja tavoittaa laajankin yleisön nopeasti. Hyödyntämällä TikTokin elinvoimaista yhteisöä ja aitoutta markkinoijat voivat luoda kampanjoita, jotka resonoivat henkilökohtaisella tasolla, edistäen syvempiä yhteyksiä potenttiaalisiin asiakkaisiin. Lisäksi TikTok-videoiden lyhyt luonne kannustaa ytimekkääseen mutta vaikuttavaan tarinankerrontaan, mikä tekee siitä ihanteellisen alustan brändeille välittää viestejään luovasti, mutta tiiviisti. 

7. Käyttäjien luoma sisältö (UGC) on markkinoinnin taika-aine: kuvat ja videot markkinointiin

Käyttäjäjien luoma sisältö, eli user-generated content (UGC) pelaa keskeistä roolia vuonna 2024, kun brändit pyrkivät eroon turhan kiiltokuvamaisesta ja myyvästä sisällöstä, korvaten sen aidolla kuluttajien näköisellä ja rosoisemmalla materiaalilla. Brändisi asiakkaiden kannustaminen kokemuksiensa jakamiseen ja siten valjastaminen brändisi puolestapuhujiksi tarjoaa väylän aitojen kuluttajakokemusten esittelyyn. UGC:n aitous luo moninkertaisen vaikutuksen, kun uudet mahdolliset asiakkaat pitävät brändiä heti luotettavampana ja aidompana, ja näin ollen haluavat jakaa myös omat positiiviset kokemuksensa. UGC:n avulla brändit voivat hyödyntää vertaissuosituksia, nostaen esiin tyytyväisten asiakkaiden vaikutusta houkutellakseen uusia. UGC sisällönhankilta alustojen avulla saat valjastettua käyttöösi loputtomalta tuntuvan virran uutta aitoa korkealaatuista sisältöä, joka muuntaa potentiaaliset asiakkaasi ostajiksi. Sisällyttämällä UGC:n vaikuttajamarkkinoinnin strategioihinsa, brändit voivat vahvistaa aitouttaan ja rakentaa lujempia yhteyksiä kohdeyleisöihinsä. 

User-generated content for Lumene
User-generated content for Lumene
3-Sep-07-2023-09-24-24-8208-AM
User-generated content for Lumene
User-generated photo content
User-generated content for Alvar Pet
User-generated content
User-generated content for watwedrop®
User-generated content
User-generated content for Simba Dickie Group

 

8. Uudet niche-somealustat ovat nousussa!

Niche-somealustat nousevat aiempaa kovemmin yhä useamman kuluttajan käyttöön, mahdollistaen brändeille yhteyden korkeasti sitoutuneisiin yleisöihin. Nämä alustat edistävät yhteisöjä, jotka keskittyvät jaettuihin kiinnostuksen kohteisiin, tarjoten erittäin hedelmällisen maaperän kohdennetulle markkinoinnille. Upoutumalla näihin yhteisöihin brändit voivat vakiinnuttaa asemansa asiantuntijahenkilöinä, luoda yhteyksiä ja aitoa sitoutumista. Niche-somealustat tarjoavat myös vastaanottavaisemman yleisön muihin medioihin verrattuna, mikä mahdollistaa brändien viestin räätälöinnin ainutlaatuisten etujen ja arvojen mukaisesti jokaiselle yhteisölle. On todennäköistä, että näemme uusia alustoja tulevana vuonna!

9. Aitous on vaikuttajamarkkinoinnin ydin

Vuonna 2024 aitous jatkaa menestyvien vaikuttajakampanjoiden kulmakivenä. Brändit investoivat vaikuttajiin, jotka todella ovat linjassa heidän arvojensa ja tuotteidensa kanssa. Aitouteen juurrutetut yhteistyöt resonoivat syvemmin vaikuttajan yleisön kanssa ja mahdollistavat vahvemman vaikutuksen kuulijaan, ylittäen odotukset ja kädenläpmöisiltä tuntuvat suositukset. Koska kuluttajat tulevat yhä vaativammiksi, vaikuttajien aitojen yhteyksien rakentamisen tärkeyttä ei voi liioitella . Brändit, jotka asettavat aitouden etusijalle, rakentavat luottamusta, uskottavuutta sekä pitkäaikaisia suhteita kuluttajiin.

Kuinka hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin trendejä käytännössä? 

Yhteenvetona vuoden 2024 vaikuttajamarkkinoinnin maisema tarjoaa laajalti uusia trendejä, joilla on merkittävä potentiaali markkinoijille. Mukauttamalla strategiansa näihin trendeihin, markkinoijat voivat asettaa itsensä erinomaiseen asemaan luodakseen pysyviä yhteyksiä ja saavuttaakseen mitattavia tuloksia nopeasti kehittyvässä digitaalisessa maisemassa. Saatat miettiä, miten voit hyödyntää näitä trendejä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Anna kun kerron - Boksi.com palvelee kaikkia tarpeitasi ja auttaa saavuttamaan tavoitteesi. Lue tarkalleen, kuinka voimme auttaa:


Vaikuttajasisältöjen sponsorointi: Boksi.comin kautta saat reaaliaikaista dataa vaikuttajien julkaisuista ja näet, mitkä niistä ovat resonoineet heidän yleisönsä kanssa orgaanisesti, varmistaen optimaaliset tulokset maksettuun buustiin investoitaessa. Kampanjatiimimme auttaa tässä mielellään!


Fokus ROI:ssa:
Boksi.comin tekninen asiantuntemus ja alusta tarjoavat mahdollisuuden seurata sisältöjen suoriutumista, mahdollistaen datalähtöisen päätöksenteon vaikuttajakampanjoiden optimoimiseksi. Lisäksi käyttämällä UTML-tageja brändit voivat mitata tarkasti tuloksia vaikuttajakohtaisesti ja tulosten avulla hienosäätää strategioita. Voit lukea lisää UTML-tagien käytöstä aiemmasta blogistamme.


Hienovarainen tuotesijoittely yhteistöissä: Boksi mahdollistaa tuotteiden saumattoman integroinnin vaikuttajasisältöön, sitouttaen yleisön luonnollisella ja ei-silmiinpistävällä tavalla. Voit itse esittää tarkat tarpeesi helposti kaikille sisällöntuottajille kätevän briiffaustyökalumme avulla.


Mikrovaikuttajat: Boksi.com erikoistuu yhdistämään brändit mikrovaikuttajiin, joiden sisällöt resonoivat syvästi heidän seuraajakuntiensa kanssa. Meillä on yli 17 000 vaikuttajaa, joista varmasti löydät täydelliset yhteistyökumppanit brändillesi.


Some-tarinat:
Boksin avulla voit löytää vaikuttajia ja käydä läpi heidän some-tarina datan ennen kuin päätät, kenen kanssa työskentelet. Saat varmasti parhaat tulokset kun luotat brand matchin lisäksi puhtaaseen dataan ja sisällyttämällä tarinat osaksi vaikuttajamarkkinointistrategiaasi.


TikTokin nouseva vetovoima: Boksi.com tarjoaa virtaviivaisen prosessin brändeille yhteistyön tekemiseen TikTok-vaikuttajien kanssa, aina oikeiden sisällöntuottajien löytämisestä raportointiin, hyödyntäen TikTokin omanlaatuisuutta ja viraliteettiä. Olemme yksi harvoista alustoista, jotka saavat reaaliaikaista dataa suoraan TikTokista.


Käyttäjien luoma sisältö (UGC): Boksi.com toimii keskuksena aitojen UGC-kuvien ja videoiden hankkimiseen, antaen brändeille mahdollisuuden esittää aidompia sisältöjä ja kokemuksia. Voit ostaa sinulle räätälöityä sisältöä, joka on luotu eksklusiivisesti brändillesi rajoittamattomin oikeuksin.


Aitous on ydinperusta: Boksin briiffaustyökalun ja vaikuttajahakemusten avulla saat omistautuneita vaikuttajia, jotka haluavat nimenomaan tehdä yhteistyötä brändisi kanssa hakemalla kampanjaasi. Sinun ei enää tarvitse itse käyttää tunteja aikaa yrittäen löytää sopivia yhteistyökumppaneita; täydelliset vaikuttajat tulevat luoksesi. Aito vaikuttajayhteistyö on taattu!

 

On aika ottaa nämä trendit käyttöön luodaksesi vaikuttavia vaikuttajamarkkinointikampanjoita, jotka resonoivat kohdeyleisösi kanssa ja tuottavat mitattavaa menestystä. Boksi.com tarjoaa sinulle edullisen all-in-one alustan, joka tekee vaikuttajamarkkinoinnista ja sisällön hankkimisesta vaivatonta. Varaa tapaaminen kanssamme saavuttaaksesi vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteesi tästä.

Ruska Vanonen

Kirjoittajasta

Ruska Vanonen

Ruska on Boksin Markkinointi Manageri ja luova velho muun muassa Boksin sometilien takana. Kun hän ei jumppaa Boksin markkinoinnin parissa, treenailee hän karvakamunsa, Lunan, kanssa.